Opustil nás Vladimír Kutý, jediný přednosta vítkovického nádraží (v letech 1965–1994)

Dne 9. ledna 2021 náhle ve věku 86 let zemřel Ing. Vladimír Kutý, jehož téměř celý život byl spjat s ostravskou železnicí a s unikátní stanicí Ostrava-Vítkovice.  Profesní dráha Vladimíra Kutého začala u železnice v roce 1949, kdy byl krátce před svými patnáctými narozeninami přijat k Československým státním drahám (ČSD) jako provozní dorostenec. Železniční studia ukončil roku 1954 u učitelů, kteří zažili počátky […]

Kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice

V rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ připravil autorský tým pod vedením Mgr. Martina Strakoše z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě první z trojice plánovaných odborných monografií. Kniha je pilotním počinem uvádějícím ediční řadu tří publikací o významných budovách zkoumaného […]

Vydařená oslava padesátiletého nádraží

  Vítkovické nádraží oslavilo půlstoletí od svého zprovoznění, a to díky okrašlovacímu spolku Za krásnou Ostravu a Zkrášlovacímu spolku Jihan. V pondělí 22. května 2017 se v nádražní hale sešlo vpodvečer okolo 150 lidí. Nikomu nebylo lhostejné, jak nádraží vypadá. Někteří přišli zavzpomínat na nostalgické časy, kdy to na nádraží žilo. Další se chtěli dozvědět něco o unikátní […]

Jakub Ivánek: Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice

Ve 2. polovině 20. století bývalo zvykem, že každá větší stavba financovaná z peněz státu byla dotvořena uměleckými díly. Tyto artefakty byly vybírány vždy s ohledem na architekturu (sám architekt často charakter umělecké výzdoby ovlivňoval) a stávaly se její samozřejmou součástí. Ani vítkovickému nádraží, projektovanému architektem Josefem Dandou, se tak pochopitelně umění nevyhnulo. Z archivních pramenů (dochovaných bohužel […]

Jeden rok provozu služby Kniha do vlaku

Projekt Kniha do vlaku funguje na nádraží Ostrava-Vítkovice od 18. prosince 2015, a to na základě spolupráce Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, konkrétně pobočky Závodní v Ostravě-Hrabůvce, a firmy České dráhy. Jedná se o regál v prostorách nádražní haly, z něhož si může každý cestující bezplatně vypůjčit kteroukoli knihu nebo časopis. Regál obsahuje převážně knihy vyřazené z knihovního fondu. Ty tu získávají tzv. další šanci. […]

Vladimír Kutý: byl jsem jediným přednostou nádraží Ostrava-Vítkovice

V parném červencovém dni roku 2016 jsem se setkal v nádražní hale stanice Ostrava-Vítkovice s prvním – a zároveň posledním – přednostou tohoto nádraží, s panem Vladimírem Kutým (*1934). Téměř dvě hodiny jsme si povídali při prohlídce nádraží o jeho stavbě, zprovoznění či významných událostech. Audionahrávka a následné korekce daly vzniknout tomuto zajímavému rozhovoru, jenž bude postupně publikován jako […]

Petr Štefek: Spojovací dráha Vítkovické železárny – Nová huť

Když v roce 1942 Vítkovické železárny (VŽ) – tehdy ve správě koncernu Hermann Göring Werke AG – začaly stavět svůj jižní závod (Südbau) v Kunčicích, byla vlečka nově vznikajícího závodu napojena pouze na síť státních Českomoravských drah, konkrétně na jižní zhlaví stanice Kunčice nad Ostravicí. V té době však nebylo uvažováno o výstavbě samostatného závodu s […]

Mostní objekt z roku 1917 u Výškovické ulice

Pokud někdy půjdete po Výškovické ulici, zastavte se na mostě u bývalé zábřežské vodárny. Souběžně s dnešním železobetonovým mostem přes Výškovickou ulici stojí most, který vyvolává u kolemjdoucích řadu otázek. Vypadá tajemně a působí svým stářím. V letech 1916-1920 byla budována Polanecká spojka. V rámci výstavby této dráhy muselo být zbudováno několik mostů. Do dnešních dnů se nám […]

Marián Lipták: Panelový dům pro zaměstnance ČSD u nádraží Ostrava-Vítkovice

Nedaleko vítkovického nádraží stojí čtveřice výškových domů. Jeden z domů se nápadně liší od ostatních – je totiž o mnoho let starší. A na něj se zaměříme v tomto článku. Původně se v domě nacházelo 50 bytových jednotek pro železničáře ostravského uzlu ČSD. Stavba panelového domu začala v roce 1966, dokončena byla o rok později. Je to období, […]

Jaroslav Bureš: Výstavba Polanecké spojky

Pozn.: následující text je přepisem originálního článku Jaroslava Bureše, který byl publikován v roce 1964. Text poskytuje představu o tom, do jaké míry byla v té době Polanecká spojka (a nejen ona) postavena. Úplná citace článku: BUREŠ, Jaroslav. Výstavba Polanecké spojky. In: Ostrava 2. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Ostrava: Krajské nakladatelství v […]