Nezařazené

Kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice

V rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ připravil autorský tým pod vedením Mgr. Martina Strakoše z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě první z trojice plánovaných odborných monografií. Kniha je pilotním počinem uvádějícím ediční řadu tří publikací o významných budovách zkoumaného […]

Jakub Ivánek: Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice

Ve 2. polovině 20. století bývalo zvykem, že každá větší stavba financovaná z peněz státu byla dotvořena uměleckými díly. Tyto artefakty byly vybírány vždy s ohledem na architekturu (sám architekt často charakter umělecké výzdoby ovlivňoval) a stávaly se její samozřejmou součástí. Ani vítkovickému nádraží, projektovanému architektem Josefem Dandou, se tak pochopitelně umění nevyhnulo. Z archivních pramenů (dochovaných bohužel […]

Jeden rok provozu služby Kniha do vlaku

Projekt Kniha do vlaku funguje na nádraží Ostrava-Vítkovice od 18. prosince 2015, a to na základě spolupráce Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, konkrétně pobočky Závodní v Ostravě-Hrabůvce, a firmy České dráhy. Jedná se o regál v prostorách nádražní haly, z něhož si může každý cestující bezplatně vypůjčit kteroukoli knihu nebo časopis. Regál obsahuje převážně knihy vyřazené z knihovního fondu. Ty tu získávají tzv. další šanci. […]