nádražní budova

Josef Danda: Nádraží Ostrava-Vítkovice

Pozn.: jedná se o přepis originálního článku, který publikoval architekt vítkovického nádraží Josef Danda ve své knize Naše železniční nádraží po více než dvacetiletém fungování objektu: Josef DANDA, Naše železniční nádraží, Praha: Nadas, 1988, s. 55-57. Toto nové nádraží Ostrava-Vítkovice je umístěno na Polanecké spojce, která odlehčuje přetíženému uzlu průmyslové Ostravy a zkracuje spojení rychlíků i […]

Josef Danda: Výstavba nového nádraží Ostrava-Vítkovice

Pozn. : následující text je přepisem originálního Dandova textu, který byl uveřejněn v sborníku Ostrava v roce 1966: DANDA, Josef. Výstavba Nového Nádraží Ostrava-Vítkovice. In: Ostrava 3: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Ostrava, 1966, s. 214-218. Vybudování nového nádraží ČSD v Ostravě jest již dlouhotrvající a palčivou otázkou. Zdá se na první pohled těžko […]

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice

Při slavnostním otevření nádraží k květnu 1967 nebyl interiér haly ještě osázen uměleckými prvky. Ty přibývaly v počátečních letech, kdy již nádraží sloužilo svému účelu. Na prvních fotografiích tak například chybí kovové zábradlí s pilovitými vzpěrami na schodišťovém bloku vedoucím ke galerii, které korespondují s členěním proskleného průčelí haly. 23. ledna 1965 schválil útvar hlavního architekta následující výzdobu nádraží a […]

Stavba železniční stanice Ostrava-Vítkovice

Československé státní dráhy (ČSD) se již od roku 1949 snažily řešit otázku nového osobního nádraží v Přívoze. Při pokračující průmyslové i bytové otázce bylo čím dál jasnější, že v Ostravě neexistuje předpoklad pro vybudování jednoho hlavního nádraží. Uplatnit se měl systém několika nádraží, z nichž každé mělo plnit svou funkci, ať už osobní, rekreační si transportní. Důležitými […]