Mostní objekt z roku 1917 u Výškovické ulice

Pokud někdy půjdete po Výškovické ulici, zastavte se na mostě u bývalé zábřežské vodárny. Souběžně s dnešním železobetonovým mostem přes Výškovickou ulici stojí most, který vyvolává u kolemjdoucích řadu otázek. Vypadá tajemně a působí svým stářím.

V letech 1916-1920 byla budována Polanecká spojka. V rámci výstavby této dráhy muselo být zbudováno několik mostů. Do dnešních dnů se nám zachoval z tohoto období pouze jeden – je to právě ten u Výškovické ulice. Původně procházela Výškovická ulice (tehdy okresní silnice mezi Zábřehem a Výškovicemi) po tomto mostě. V podnikovém archivu Vítkovických železáren se nám dochoval výkres mostní konstrukce, který nám poskytuje řadu informací.

První informací je stáří mostu – plány pochází ještě z doby Rakouska-Uherska. Byly nakresleny ve Vídni v říjnu 1916 pro C. k. priv. Ostravsko-frýdlantskou železniční dráhu. Most byl pravděpodobně budován od roku 1917. Není známo, kdy byl dokončen.

Plán mostu je nadepsán nadpisem Železný nadjezd v km 4,4085 (silniční most II. třídy na tahu okresní silnice Zábřeh – Výškovice). Nyní několik technických údajů: světlost mostu (vzdálenost mezi pilíři): 10,75 m; samonosná délka 12,130 m; užitná šířka mostu: 6 m; stoupání 1% od Zábřehu směrem k Výškovicím. Na stavbu mostu bylo potřeba připravit 25.950 kg kujného železa, 864 kg litiny a nespočet nýtů o průměrech 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm. Železnou část mostu vyrobila mostárna Vítkovických železáren. Mostovka byla osazena mezi dvojici opěrných zdí. Italští minéři, tehdy váleční zajatci, dali mostu úhledný kabát z čistě opracovaného kamenného zdiva.

Profil pod mostem byl navržen pro dvě koleje, i když v době prvního budování Polanecké spojky se počítalo pouze s jednokolejnou tratí. Tehdejší stavitelé však viděli dopředu – stejně jako v případě mostních pilířů mostu přes Odru.

Aktuální stav

Most stojí od 80. let, kdy byly do provozu uvedeny nové mosty na Výškovické ulici, stranou zájmu. V průběhu června 2016 se pět nadšenců pustilo do úklidu mostovky. Z povrchu mostu byly vykáceny náletové dřeviny, odstraněna byla i silně prokořenělá a silná vrstva zeminy. Most se tak dostal opět na výsluní – doslova. Část opěrných zdi je posprejována. Po písemné komunikaci s radnicí m. o. Ostrava-Jih a Magistrátem města Ostravy bylo potvrzeno, že most nepotká při plánované rekonstrukci vedlejších mostů demolice. Zůstane tak patrně na další léta zachován. Zdali bude využit, zůstává otázkou.

Most se ocitl také v médiích, a to v TV Polar a Českém rozhlasu, odkazy viz níže:

TV Polar od času 6:55

Český rozhlas :