Jeden rok provozu služby Kniha do vlaku

Pozvánka na slavnostní odhalení regálu, prosinec 2015.

Pozvánka na slavnostní odhalení regálu, prosinec 2015.

Projekt Kniha do vlaku funguje na nádraží Ostrava-Vítkovice od 18. prosince 2015, a to na základě spolupráce Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, konkrétně pobočky Závodní v Ostravě-Hrabůvce, a firmy České dráhy. Jedná se o regál v prostorách nádražní haly, z něhož si může každý cestující bezplatně vypůjčit kteroukoli knihu nebo časopis. Regál obsahuje převážně knihy vyřazené z knihovního fondu. Ty tu získávají tzv. další šanci.

Cesta knihy ze skladu knihovny do nádražní haly není bez práce. Vyřazené knihy je třeba nejprve dopravit do pobočky Knihovny města Ostravy na Závodní ulici. Zde knihy odpočívající v bednách. Knihovnice vezmou jednu po druhé do rukou, zbaví je ochranných obalů a polepí je na hřbetě nálepkou Vem si mě do vlaku. Poté knihy putují do velkých tašek a jsou postupně odnášeny do regálu na nádraží, kde čekají na své čtenáře.

Cestující knihy nemohou minout – police je umístěna v blízkosti osobní pokladny a příchodu k nástupištím. O knihy je zájem, po každém naplnění regál ihned prozkoumávají cestující a často si něco vyberou. Vyskytují se zde knihy méně známé, ale i česká a světová klasika od Jiráska přes Němcovou po Julese Verna.

Knihy nejrůznějších žánrů, které jsou v nabídce knihovničky ve vítkovické nádražní hale, podporují zážitkové cestování a popularizují čtení jako takové. Čtenář si zde může vybrat knihu podle vlastního zájmu, bez potřeby registrace v knihovně a vrátit ji může tamtéž nebo na jiném nádraží s totožným projektem, případně si ji může ponechat. Cestující i ostatní občané mohou přinést i svou knihu, kterou již nepotřebují, a o níž si myslí, že by mohla druhým udělat radost.

V průběhu roku 2016 se služba setkala také s negativy. Tím nejzávažnějším bylo vybrání právě naplněného regálu neznámými osobami. Z méně závažných negativ uveďme časté hromadění propagačních letáčků. Ty však ihned končí v odpadkovém koši.

Na závěr uveďme malou statistiku:

  • počet donášek knih k 30. listopadu 2016: 142 (v průměru 3x týdně, pokud bychom počítali jen cesty v jednu stranu, nachodili jsme s knihami celkem 111 km a přenesli cca 1,7 tuny knih)
  • počet dodaných knih k 30. listopadu 2016: 3629 (pokud bychom tyto knihy srovnali naležato za sebou, spojili bychom knižním hadem nádraží s knihovnou)
  • na službě se podílejí: 3 pracovnice pobočky Závodní a jeden dobrovolník této pobočky.

 

(za podklady patří díky vedoucí pobočky KMO na Závodní ulici, Marii Koskové)