Galerie

V této sekci budou postupně přidávány fotografie z dějin Polanecké spojky. Aby ve fotografiích panoval systém, jsou rozčleněny do několika sekcí dle toho, jak byly rozděleny stavební úseky samotné dráhy:

I. úsek: Ostrava-Kunčice – řeka Ostravice

ll. úsek: řeka Ostravice – ulice Místecká

III. úsek: ulice Místecká –  Závodní (nádraží Vítkovice, kolejiště, přednádraží)

IV. úsek: ulice Závodní – řeka Odra

V. úsek: Odra – výhybna Polanka a větev Odra – žel. stanice Poruba

Pro přehlednost jsou zařazeny další sekce:

a) slavnostní poklepání základního kamene nádraží Vítkovice

b) městská hromadná doprava a její přebudování v rámci výstavby Polanecké spojky

c) lidé podílející se na stavbě trati.

 

I. úsek: Ostrava-Kunčice – řeka Ostravice

Most přes Frýdeckou ulici, úprava 100 tunových kotev. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Most přes Frýdeckou ulici, úprava 100 tunových kotev. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zásyp opěr mostu nad Frýdeckou ulicí. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zásyp opěr mostu nad Frýdeckou ulicí. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Osazování 100 tunových ambulantně vyrobených nosníků na předmostí Ostravice, DSO, prefa-provoz, březen 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Osazování 100 tunových ambulantně vyrobených nosníků na předmostí Ostravice, DSO, prefa-provoz, březen 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Nosníku mostu přes Frýdeckou ulici připravený k předpínání. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Nosníku mostu přes Frýdeckou ulici připravený k předpínání. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Most přes Frýdeckou ulici, přeprava 100 tunových nosníků, stavbu vedl Ing. Kunhart - DSO. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Most přes Frýdeckou ulici, přeprava 100 tunových nosníků, stavbu vedl Ing. Kunhart – DSO. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

ll. úsek: řeka Ostravice – ulice Místecká

Transport 100 tunových ambulantně vyrobených nosníků na předmostí Ostravice, DSO - prefa provoz, březen 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Transport 100 tunových ambulantně vyrobených nosníků na předmostí Ostravice, DSO – prefa provoz, březen 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Stavební práce u budoucího mostu přes Ostravici. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Stavební práce u budoucího mostu přes Ostravici. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Osazování 100 tunových ambulantně vyrobených nosníků na předmostí Ostravice, DSO, prefa-provoz, březen 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Osazování 100 tunových ambulantně vyrobených nosníků na předmostí Ostravice, DSO, prefa-provoz, březen 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Konstrukce mostu v mostárně v Lískovci, 5. srpen 1964. Foto Ostravské muzeum.

Konstrukce mostu v mostárně v Lískovci, 5. srpen 1964. Foto Ostravské muzeum.

Výroba mostu, 5. srpna 1964. Foto Ostravské muzeum.

Výroba mostu, 5. srpna 1964. Foto Ostravské muzeum.

Výroba mostní konstrukce v Lískovci, 5. srpen 1964. Foto Ostravské muzeum.

Výroba mostní konstrukce v Lískovci, 5. srpen 1964. Foto Ostravské muzeum.

Stavba mostu přes Ostravici, 1. října 1964. Foto Ostravské muzeum.

Stavba mostu přes Ostravici, 1. října 1964. Foto Ostravské muzeum.

Slavnostní poklepání základního kamene nádraží Vítkovice

Slavnostní vlak. Foto soukromý archiv Jany Bergmannové.

Slavnostní vlak. Foto soukromý archiv Jany Bergmannové.

Snímek ze slavnostního položení základního kamene nádraží ,,Nové Vítkovice", 1964. Foto Ostravské muzeum.

Snímek ze slavnostního položení základního kamene nádraží ,,Nové Vítkovice“, 1964. Foto Ostravské muzeum.

Poklepání základního kamene budoucího nádraží. Foto Ostravské muzeum.

Poklepání základního kamene budoucího nádraží. Foto Ostravské muzeum.

Shromážděný lid při slavnosti odhalení základního kamene vítkovického nádraží. Foto soukromý archiv Jany Bergmannové.

Shromážděný lid při slavnosti odhalení základního kamene vítkovického nádraží. Foto soukromý archiv Jany Bergmannové.

 

III. úsek: ulice Místecká – Závodní (nádraží Vítkovice, kolejiště, přednádraží)

Polanecká spojka pod sněhem, 23. prosince 1963. Foto Ostravské muzeum.

Polanecká spojka pod sněhem, 23. prosince 1963. Foto Ostravské muzeum.

Léto na III. etapě, kladení výhybek Polaneckého zhlaví. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Léto na III. etapě, kladení výhybek Polaneckého zhlaví. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Snímek z let 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Pohled na nádraží od východu, 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Pohled na nádraží od východu, 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Stavba nádražní budovy, září 1965. Foto Ostravské muzeum.

Stavba nádražní budovy, září 1965. Foto Ostravské muzeum.

Stavba nádražní haly, září 1965. Tramvaj projíždí již po hotovém rondelu v přednádraží. Foto Ostravské muzeum.

Stavba nádražní haly, září 1965. Tramvaj projíždí již po hotovém rondelu v přednádraží. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží Ostrava-Vítkovice týden před svým otevřením, 20. května 1967. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží Ostrava-Vítkovice týden před svým otevřením, 20. května 1967. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží před dokončením, 20. května 1967. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží před dokončením, 20. května 1967. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží Ostrava-Vítkovice v prvních dnech provozu, 1967. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží Ostrava-Vítkovice v prvních dnech provozu, 1967. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží na snímku z roku 1971. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží na snímku z roku 1971. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží na snímku z roku 1971. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží na snímku z roku 1971. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží na snímku z roku 1971. Foto Ostravské muzeum.

Nádraží na snímku z roku 1971. Foto Ostravské muzeum.

Průčelí nádraží, snímek pořízen mezi lety 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Průčelí nádraží, snímek pořízen mezi lety 1981-1986. Foto Karel Furiš.

V trase nové tratě se musel odstranit a přeložit vodovod o průměru 700 mm na Závodní ulici. Provedl n. p. Ingstav. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

V trase nové tratě se musel odstranit a přeložit vodovod o průměru 700 mm na Závodní ulici. Provedl n. p. Ingstav. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled na pokládání kolejiště z mostu Československé armády,1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled na pokládání kolejiště z mostu Československé armády,1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Odjezd rychlíku Košičan, snímek pořízen mezi lety 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Odjezd rychlíku Košičan, snímek pořízen mezi lety 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Zastavení vlaku ve stanici Vítkovice, 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Zastavení vlaku ve stanici Vítkovice, 1981-1986. Foto Karel Furiš.

Před odjezdem ze stanice Vítkovice, 80. léta. Foto Karel Furiš.

Před odjezdem ze stanice Vítkovice, 80. léta. Foto Karel Furiš.

Parní vlak projíždějící stanicí Vítkovice, 80. léta. Foto Karel Furiš.

Parní vlak projíždějící stanicí Vítkovice, 80. léta. Foto Karel Furiš.

Tajemník KV KSČ Jaroslav Czduek přestříhává pásku při slavnostním otevření nádražní budovy ve Vítkovicích dne 27. května 1967. Foto Ostravské muzeum.

Tajemník KV KSČ Jaroslav Czduek přestříhává pásku při slavnostním otevření nádražní budovy ve Vítkovicích dne 27. května 1967. Foto Ostravské muzeum.

Pohled na kolejiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Pohled na kolejiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Zastavení vlaků ve Vítkovicích, 80.. léta. Foto Karel Furiš.

Zastavení vlaků ve Vítkovicích, 80.. léta. Foto Karel Furiš.

Pohled na nástupiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Pohled na nástupiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Pohled na nástupiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Pohled na nástupiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Vlaky u II. nástupiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Vlaky u II. nástupiště, 1. polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Pohled na nádraží, polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

Pohled na nádraží, polovina 80. let. Foto Karel Furiš.

 

 

IV. úsek: ulice Závodní – řeka Odra

Spodní stavba mostu na Závodní ulici, leden 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Spodní stavba mostu na Závodní ulici, leden 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Celkový pohled na most Čs. armády - Závodní ulice. Pracovníci prefa-provozu DSO osadili 105 nosníků za 59 dnů. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Celkový pohled na most Čs. armády – Závodní ulice. Pracovníci prefa-provozu DSO osadili 105 nosníků za 59 dnů. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Stavba mostu Československé armády, 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Stavba mostu Československé armády, 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled na prostor budoucího nádraží Nové Vítkovice, v popředí travajová dráha do Hrabové, za ní příprava stavby mostu na Závodní ulici, zima 1963-1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled na prostor budoucího nádraží Nové Vítkovice, v popředí travajová dráha do Hrabové, za ní příprava stavby mostu na Závodní ulici, zima 1963-1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Stavba pilířů mostu Československé armády, počátek roku 1964. Foto ostravské muzeum.

Stavba pilířů mostu Československé armády, počátek roku 1964. Foto Ostravské muzeum.

Pohled z mostu Československé armády na dokončenou trať. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled z mostu Československé armády na dokončenou trať. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled z lávky směrem k nádraží, polovina 80. let. Foto: Karel Furiš.

Pohled z lávky směrem k nádraží, polovina 80. let. Foto: Karel Furiš.

27. srpna 1964 projel po Polanecké spojce první vlak. Foto Ostravské muzeum.

27. srpna 1964 projel po Polanecké spojce první vlak. Foto Ostravské muzeum.

Stavba mostu Československého svazu mládeže, 1964. Foto Ostravské muzeum.

Stavba mostu Československého svazu mládeže, 1964. Foto Ostravské muzeum.

Budování mostu Československého svazu mládeže. Foto: Ostravské muzeum.

Budování mostu Československého svazu mládeže. Foto: Ostravské muzeum.

Most Československého svazu mládeže, 7. května 1964. Foto Ostravské muzeum.

Most Československého svazu mládeže, 7. května 1964. Foto Ostravské muzeum.

Předzásobení štěrkem na IV. etapě umožnilo splnit stavbu ve vyjímečných termínech. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Předzásobení štěrkem na IV. etapě umožnilo splnit stavbu ve vyjímečných termínech. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Snímek socialistické mládeže z Polska, která se podílela na stavbě dráhy, 26. května 1964. Foto Ostravské muzeum.

Snímek socialistické mládeže z Polska, která se podílela na stavbě dráhy, 26. května 1964. Foto Ostravské muzeum

Montáž koleje č. 1 na IV. úseku dokončena, zima 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Montáž koleje č. 1 na IV. úseku dokončena, zima 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Demolice starého mostu z období 1. sv. války nad korýtkem, zima 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Demolice starého mostu z období 1. sv. války nad korýtkem, zima 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Letecký pohled na IV. úsek Polanecké spojky, který prochází přes katastr Zábřehu. Foto Ostravské muzeum.

Letecký pohled na IV. úsek Polanecké spojky, který prochází přes katastr Zábřehu. Foto Ostravské muzeum.

Letecký pohled na IV. úsek Polanecké spojky, který prochází přes katastr Zábřehu. Foto Ostravské muzeum.

Letecký pohled na IV. úsek Polanecké spojky, který prochází přes katastr Zábřehu. Foto Ostravské muzeum.

 

V. úsek: Odra – výhybna Polanka a větev Odra – žel. stanice Poruba

Odlesňování na V. etapě. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Odlesňování na V. etapě. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

První vlak na mostě přes Odru, 27. srpna 1964. Foto Ostravské muzeum.

První vlak na mostě přes Odru, 27. srpna 1964. Foto Ostravské muzeum.

Betonáž mostu přes mlýnskou strouhu v V. etapě. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Betonáž mostu přes mlýnskou strouhu v V. etapě. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zimní betonáž mostu přes potok v V. etapě. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zimní betonáž mostu přes potok v V. etapě. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Provoz zimní betonárky na V. úseku. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Provoz zimní betonárky na V. úseku. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zima na V. etapě - stavba mostu přes mlýnský náhon. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zima na V. etapě – stavba mostu přes mlýnský náhon. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zemní práce na V. etapě v létě 1963. Foto soukromý archiv Ing. Urbana (2)

Zemní práce na V. etapě v létě 1963. Foto soukromý archiv Ing. Urbana (2)

Zemní práce na V. etapě, léto 1963. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zemní práce na V. etapě, léto 1963. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zemní práce na V. etapě v létě 1963. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zemní práce na V. etapě v létě 1963. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zimní betonáž mostu přes Kojetínskou dráhu - leden 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Zimní betonáž mostu přes Kojetínskou dráhu – leden 1964. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Městská hromadná doprava a její přebudování v rámci výstavby Polanecké spojky

Pohled z mostu Československé armády na dokončenou trať. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled z mostu Československé armády na dokončenou trať. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Pohled k dnešnímu mostu Mládeže od stejnojmenné stanice MHD, 26. května 1966. Foto Ostravské muzeum.

Pohled k dnešnímu mostu Mládeže od stejnojmenné stanice MHD, 26. května 1966. Foto Ostravské muzeum.

Pohled na stavbu elektrické dráhy a Polanecké spojky, 8. srpna 1964. Foto Ostravské muzeum.

Pohled na stavbu elektrické dráhy a Polanecké spojky, 8. srpna 1964. Foto Ostravské muzeum.

Lidé Polanecké spojky


Stavbyvedoucí III. úseku Polanecké spojky Antonín Dřevojánek. Pod jeho velením se úspěšně dotvořilo kolejiště stanice Nové Vítkovice. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Stavbyvedoucí III. úseku Polanecké spojky Antonín Dřevojánek. Pod jeho velením se úspěšně dotvořilo kolejiště stanice Nové Vítkovice. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Náměstek náčelníka Správy dráhy Ing. Drápal, vedoucí štábu stavby. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Náměstek náčelníka Správy dráhy Ing. Drápal, vedoucí štábu stavby. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Ing. Josef Urban, stavbyvedoucí IV. úseku Polanecké spojky. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Ing. Josef Urban, stavbyvedoucí IV. úseku Polanecké spojky. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Ing. Josef Urban, stavbyvedoucí IV. úseku Polanecké spojky. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Ing. Josef Urban, stavbyvedoucí IV. úseku Polanecké spojky. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Ing. Bureš, zástupce investora ČSD. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Ing. Bureš, zástupce investora ČSD. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Předávání ocenění v rámci stavby Polanecké spojky, zcela vpravo Ing. Josef Urban, stavbyvedoucí IV. úseku trati. Foto soukromý archiv Ing. Urbana

Předávání ocenění v rámci stavby Polanecké spojky, zcela vpravo Ing. Josef Urban, stavbyvedoucí IV. úseku trati. Foto soukromý archiv Ing. Urbana